Tietosuojalauseke

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 24.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

A2 International Oy
Linnankatu 4, 13100 Hämeenlinna
sales@a2finland.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Antti Luukkanen, Linnankatu 4, 13100 Hämeenlinna
sales@a2finland.fi

3. REKISTERIN NIMI

A2 International asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterin ylläpito henkilötietolain 8§ nojalla.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• Palvelun toteuttaminen
• Asiakastapahtumien varmentaminen
• Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
• Markkinointi
• Analysointi ja tilastointi
• Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä alle olevia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla olevia tietoja.

• Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet, organisaatio, asema organisaatiossa.
• Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot.
• Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot.
• Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Yhteistyökumppanit huolehtivat omien rekistereiden ja tietosuojan oikeellisuudesta ja toteutumisesta esimerkiksi rekisteröitymistiedoista, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tieto.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan:

• Asiakkaalta itseltään, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
• VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Ei luovuteta henkilötasolla. Ainoastaan ryhmäraportti työnantajalle minimissään yli 10 henkilön ryhmistä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Ei siirretä/luovuteta.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto:

Ei Manuaalista aineistoa.

B. Atk:lla käsiteltävä tieto:

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. TARKASTUSOIKEUS

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilökohtaiset tietonsa. Pyyntö osoitetaan: sales@a2finland.fi

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista. Pyyntö osoitetaan: sales@a2finland.fi

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjältä suoramarkkinointi, etämyynti, markkinointi- ja mielipidekyselyt. Kielto- ja oikaisuasiat: sales@a2finland.fi